Létrejövő eredmények

A terápiás és pedagógiai folyamatokban egyre hangsúlyosabb igény, hogy az eltérő igényű személyek az egyéni szükségleteiknek megfelelő terápiákban részesülhessenek, illetve hogy az alkalmazott eszközök korszerű és adekvát terápiás és műszaki tartalmat egy felhasználóbarát formában jelenítsék meg. A pályázat eredményeképpen létrejövő fejlesztőeszköz olyan adaptív műszaki és terápiás megoldásokat tartalmaz, mely lehetővé teszi a kiadott feladatok mozgásadatainak mérését, azok adatbázisba integrálását és az eredmények visszacsatolását. A technológiák integrációja révén az eszköz külön szakértelem nélkül többféle terápiás, nevelési és gondozási felhasználási környezetben is eredményesen, testre szabottan, ugyanakkor akár élményszerűen használható. Előzetes felméréseink alapján ezeket a funkciókat egységként biztosító készülék a fejlesztőeszközök piacán jelenleg nem létezik, miközben az ezekkel kapcsolatos szakmai igény gyakran kerül megfogalmazásra. Ennek alapján megállapítható, hogy a megcélzott külföldi, illetve részben hazai intézményi célpiac fizetőképes keresletet jelent a termék számára, ami a fejlesztés életképességét támasztja alá.