Támogatás

kedvezményezett: Probitas2014 Projektmanagement Kft.

projekt cím:  Pszichometriai fejlesztő eszköz tervezése és piacravitele

támogatási összeg:  49 993 200 Ft

támogatás mértéke: 65.09 %

projekt tartalmának bemutatása:  Napjainkban – részben a gyerekek célirányos korai szűrésének, részben a szülői tudatosság javulásának köszönhetően – sokkal nagyobb figyelmet és segítséget kaphatnak azok óvodás vagy iskolás gyerekek, akik kortársaikkal összehasonlítva kevésbé ügyesek vagy okosak. A motoros és/vagy kognitív képességeknek az általánostól való elmaradása halmozódó jelleggel hat ki a gyermek a tanulási képességeire és eredményeire, illetve pszichés és szociális státuszára. Ennek kiterjedtségét jelzi, hogy önmagában a figyelemzavar (ADHD) is 5% körüli prevalenciát mutat, melynek éves költsége csak Magyarországon 35 mdFt-os nagyságrendet képvisel, továbbá a különböző részképességzavarokban érintettek arányát szakértők 15-30%-ra teszik, magas tehát az érintettség. Ezért adekvát fejlesztés hiányában a figyelemzavar és a részképességzavarok tehát végső soron a felnőttkori szociális és munkaerőpiaci beilleszkedés lehetőségeire is kihathatnak. A tudományos álláspont szerint az ilyen tünetek hátterében az agy un szenzoros integrációs deficitje áll, ugyanakkor az is bizonyított, hogy megfelelő fejlesztési programmal és eszközökkel a problémák orvosolhatóak. Az ennek eszközeként alkalmazott terápia valójában nem más, mint a megfelelő fejlesztőeszközökkel történő játék, ami serkenti a gyengébb területek aktivitását. Fontos megjegyezni, hogy a jellemzően gyerekkori zavarok mellett az időskori demencia hátterében is hasonló okok állnak, vagyis hasonló terápia javasolt. A terápiás folyamat szempontjából lényeges hiányossága a jelenlegi fejlesztőeszközöknek, hogy nem képesek a használattal kapcsolatos megfelelő paraméterezésű mérések elvégzésére, illetve adaptívan változó feladatok kiadására. Ennek hiányában a páciens feladatteljesítése objektív módon nem dokumentálható és nem elemezhető egzakt módon, illetve a feladatok nem testreszabhatók. A fejlesztés ezt a régóta fennálló szakmai igényt célozza meg azzal, hogy egy olyan eszközt hoz létre, amely képes a feladatteljesítés menetét megbízhatóan több paraméter mentén (idő, 3D dinamika és amplitúdó, stb.) mérni, illetve az adatokból további elemzésekre alkalmas felhőalapú adatbázist építeni. Az egyéni és az adatbázisban szintetizált adatok alapján testreszabott feladatsorok állíthatók össze, mivel a beépített elektronikai megoldások lehetővé teszik többféle játékmód és nehézségi szint felprogramozását, illetve játszását. A mérőeszköz fő erőssége, hogy egyesíti az analóg és a digitális mérési metódusok előnyeit. A felhasználó csak az analóg, kézzel fogható, valóságos hardveres résszel kerül kapcsolatba, ilyen módon – a tisztán digitális tesztekkel szemben – nem kerülnek hátrányba azok, akik nem rendszeres számítógép használók. Az eszköz célcsoportja az adatbázist felhasználó a terápiás szakemberek köre, ugyanakkor felépítése és kezelőfelülete révén óvodákban, iskolákban, idősgondozókban is hasznos eszköz lehet. Illetve az adatbázis feldolgozását követően az eredmények standarizálása alapján prevenciós vagy pályaalkalmassági vizsgálatok során is felhasználható lesz. Ennek fényében a termék egy átütő jellegű újdonságot képvisel és a piacon széles körben lesz értékesíthető, ami biztosítja a fejlesztés megtérülését.

projekt tervezett befejezése:  2021.02.28.

projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.7-15-2016-00162